Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Directe hulp in nood voor alle gezindten

Naam Directe hulp in nood voor alle gezindten
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand aan alle gevallen, waar gebrek heerscht, en waarin door dadelijke hulp voorzien kan worden.' (Blankenberg)

Activiteit

'De hulp wordt niet in geregelde uitkeering of uitdeeling verstrekt, maar alleen in eens, zoowel in geld als in goederen in natura. Ook worden kleine rentelooze voorschotten gegeven. (...) Dronken lieden, bedelaars en dobbelaars worden niet ondersteund; doch gezinnen waarvan de verzorger gevangen zit, wel.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899), 386-387.

Opmerkingen

'Een onderzoek wordt ingesteld door een der bestuurderen; daartoe is de gemeente in 9 distrikten verdeeld; iedere bestuurder heeft de zorg voor een distrikt.'