Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniginig van de H. Liduina

Naam Vereeniginig van de H. Liduina
Opmerkingen over naam Dames-Vereeniging onder het patronaat van de H. Liduina
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum november 1890 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kledingstukken te vervaardigen voor arme gezinnen die door de leden van de Vincentius-Vereeniging worden bezocht

Activiteit

het vervaardigen van kleding voor de armen van de Vincentiusvereniging.

Werkt samen met

en is een dochtervereniging van de conferentie van de H. Jacobus van de Vincentiusvereniging te Vlissingen, opgericht in 1846.

Oprichters

de leden van de conferentie van de H. Jacobus te Vlissingen in 1846

Bestuursleden

In 1899 en 1903: mej. M. Houbaer-Nas, presidente, mej. E. Timmerman, vice-presidente, Mej. V. Labout, secretaresse, mej. M. Ouwerkerk, penningmeesteresse en mej. C. Dierendonck, magazijnmeesteresse.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 501.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 897.

ad begindatum en opmerking over de naam:

ontleend aan de inventaris van het archief van de conferentie van de H. Jacobus te Vlissingen, dat onder nr. 363 wordt bewaard in het Gemeentearchief Vlissingen.