Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Amsterdam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Amsterdam
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de belangen der jonge meisjes, afdeling Amsterdam (van 1898 tot 1957)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 20 januari 1898 (oprichting)
Einddatum 1977 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bescherming van het jonge meisje "dat eenzaam is, of in gevaar verkeert, welke ook haar Nationaliteit, Godsdienst, beroep of stand".

Activiteit

De activiteiten die de vereniging ontplooide om het gestelde doel te bereiken waren: stationswerk, maatschappelijke advies- en inlichtingenbureaus, tehuizen, (arbeids)bemiddelingsbureaus, clubhuizen, voogdij en ledenhulp.

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisje, 'de Union' opgericht in 1892 en gevestigd te Utrecht.

Bestuursleden

Het eerste bestuur bestond uit de dames 'Schuller tot Peursum-De Kock, presidente, Everwijn Lange-Doeff, Secretaresse en Mejuffrouw D.F. Matthes, Penningmeesteresse der Afdeeling'.

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan 40 jaren Unionwerk in Amsterdam (uitgave van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes (Union), afdeeling Amsterdam, 1938).

Gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris van het archief van de landeliijke vereniging te Utrecht (GAU nr. 805-12).

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (evangelisch-chistelijk)

ad richtgroep:

prostituees, vooral ook preventief

leden:

Leden van de vereniging waren over het algemeen vrouwen: mannen waren alleen op uitdrukkelijke uitnodiging welkom.