Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1880 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Bestuursleden

in 1858:

Lid van het Hoofdbestuur te Den Bosch voor de provincie Zeeland: J.J. de Kanter.

Bestuur van het departement Middelburg: Ds. A. Slotemaker Czn., voorzitter, A. Tak, thesaurier, ds. B.H. Carp, secretaris, Ch.H.J. van Benthem Jutting, ds. J.H. Gerlach, W.J. Zip en ds. K.R. Pekelharing.

In 1875:

Lid van het Hoofdbestuur te Den Bosch voor de provincie Zeeland: B.A. Fokker.

Bestuur van het departement Middelburg:

ds. J.H. Gerlach, voorzitter, ds. B.H. Carp, secretaris, W.J. Zip, thesaurier, C.J.J. Arnout van Teijlingen, P.M. de Ligny, D. Jeras en F. Ermerins.

In 1880:

Lid van het Hoofdbestuur te Den Bosch voor de provincie Zeeland: B.A. Fokker.

Bestuur van het departement Middelburg:

ds. J.H. Gerlach, voorzitter, ds. B.H. Carp, secretaris, F. Ermerins, thesaurier, C.J.J. Arnout van Teijlingen, P.M. de Ligny, jhr. J.A.H.C. van Doorn van Koudekerke en J.J.L. Luit.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Middelburg, inclusief de eerste en laatste vermelding, aan het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).