Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats IJmuiden
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken en/of kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken en bedelen van armen en/of zieken en/of kraamvrouwen

Bestuursleden

Mej. van der Does, presidente in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 522.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 924.