Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israƫliten

Naam Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israƫliten
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1860
Einddatum 1860 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

a. De opleiding van personen van de Israëlitische Godsdienst van beider geslacht tot het oppassen van zieken in Israëlitische huisgezinnen of van enkele lijders van de Israëlitische Godsdienst; b. het verschaffen van verpleging aan die zieken, door middel van daartoe door het bestuur der vereeniging aan te wijzen geschikte personen; c. de opleiding van vrouwen van de Israëlitische Godsdienst, tot bakers bij Israëlitische kraamvrouwen; d. het verschaffen van oppassing aan Israëlitische kraamvrouwen, door middel van door het bestuur der vereeniging aan te wijzen geschikte bakers.

Activiteit

het opleiden van joodse ziekenverzorgers (m/v) en bakers

het bieden van zorg aan joodse zieken en kraamvrouwen

Koninklijk Besluit 7 november 1860 nr. 52
Staatscourant

14-11-1860, 13-06-1863, 07-04-1865, 19-02-1869

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
109