Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Lemmer

Naam R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Lemmer
Opmerkingen over naam genoemd naar het Britse 'League of the Cross'
Plaats Lemmer
Provincie Friesland
Begindatum 22 oktober 1897 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het alcoholisme in katholieke geest te bestrijden en de christelijke matigheid te bevorderen

Activiteit

'het complex van oorzaken [aanpakken] dat tegenwoordig daartoe [tot het alcoholisme] aanleiding geeft, met name de macht der drinkideeën, der dwingende drinkgewoonten, het wijdvertakte herbergwezen en vooral ook de honger van het reusachtige kapitaal, dat in den drankhandel gestoken is en op alle wijzen aan hooge rente zoekt te komen'. Dit moest gebeuren via onderwijs [wie de jeugd heeft heeft de toekomst] en organisatie. Via verenigingen kon men valse ideeën omtrent drankgebruik bestrijden, 'drinkdwang' doorbreken; de verenigingen moesten het alternatief vormen voor kroegbezoek; de verenigingen moesten ook lokaal actie voeren om het aantal drinkgelegenheden te beperken.

Afdeling van

de Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, opgericht in 1897, gevestigd te Utrecht.

Bestuursleden

In 1902-1903: L. Bosman, voorzitter en H.J. Nijholt, secretaris.

Verantwoording gegevens

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 320.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief