Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Leiden

Naam Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Leiden
Alternatieve namen
  • Protestantsch Landbouwkundig Gesticht te Montfoort, voor verwaarloosde kinderen
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1851 (oprichting)
Einddatum 1852 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het duurzaam bestaan te verzekeren van het opvoedings-gesticht van den Heer Dirk van Frankenhuysen te Montfoort.

Activiteit

Dirk van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort, later het Protestantsch Landbouwkundig gesticht te Montfoort voor [Protestantsche] verwaarloosde kinderen genoemd, helpen instandhouden.

Afdeling van

van het door eigenaar en enig bestuurder Dirk van Frankenhuijsen in 1847 opgerichte Landbouwkundig Huis voor Verwaarloosde Kinderen

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding:

C. Noordam, 'Een bloeijende akker van menschenliefde. Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort', in: Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht (Utrecht 1993) 123.

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

'De Haagse afdeling was - met die van Leiden en Schiedam - de meest actieve. Alle drie werden ze in 1851 opgericht en produceerden jaarverslagen.' (Noordam)

leden/donateurs, tevens laatste vermelding:

'Leiden had in juni 1852 99 donateurs die een bedrag van f. 664,77 bijeenbrachten.' (Noordam)