Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kamer van Navraag

Naam Kamer van Navraag
Plaats Heerde
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging wijdt zich aan armoede, bestaande in gebrek aan de noodzakelijkste levensbehoefte gedurende de wintermaanden.'

Activiteit

'Van Januari tot April bedeelt ze wekelijks in geld (zoo giften in eens als geregelde uitdeeling), in levensmiddelen en in brandstoffen; in bijzondere gevallen ook in ligging en dekking. De wekelijksche bedeeling voor een gezin is ten hoogste f 1.50 à f 2.-. (...) Meestal worden alleen gezinshoofden geholpen. Men wendt zich tot eene commissie, die tweemaal wekelijks bijeenkomt. "Men tracht  door onderzoek en navraag op de hoogte van den toestand des vragers te komen; persoonlijk onderzoek in de woningen wordt slechts zelden toegepast; over het algemeen is men wel met de personen en hun behoefte bekend." De zitting houdende commissie-leden beslissen. Tijdens de ondersteuning ook heeft geen huisbezoek plaats.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 363.