Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid"

Naam Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid"
Plaats Enkhuizen
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1861 (eerste vermelding)
Einddatum 1961 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen steun te verlenen

Activiteit

het ondersteunen van behoeftige kraamvrouwen

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de Vereeniging Moederlijke Weldadigheid wordt onder toegangsnummer 233 bewaard in het Westfries Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries Archief
Naam collectie Vereniging "Moederlijke Weldadigheid"
Beheersnummer 233
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 0,24 m.
Statuten ja

Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring(en) en de duurverlenging(en) van de vereniging, 1904-1948.

Reglementen ja

Reglementen met bijbehorende stukken, 1861, 1905, 1921 en 1948, gedrukt.

Ledenlijsten ja

Lijsten met namen van leden en bestuursleden, 1861-1956.

Notulen ja

Notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1861-1961.

Jaarverslagen ja

Tweejaarlijks verslag van de toestand en werkzaamheden van de vereniging, 1861-1862, 1863-1864, 1865-1866 en 1867-1868, gedrukt.

 

Financiƫle stukken ja

Kasboeken, 1898-1953;

Spaarbankboekjes bij de Nutsspaarbank, 1862-1883 en 1876-1920, en kwitantie (bewijs) van depot van drie obligaties bij de penningmeesteresse, eind 19e eeuw.

 

Overige stukken ja

Authentiek uittreksel uit het testament van Jan Sterken van 1910, waarbij fl. 200 aan de vereniging wordt gelegateerd, met bijlagen, 1913;

Authentiek uittreksel uit het testament van jkvr. M.M. Snouck van Loosen van 1884, waarbij fl. 800 aan de vereniging wordt gelegateerd, met bijlagen, 1885;

Stukken betreffende de jaarlijkse subsidie van het Snouck van Loosenfonds ad fl. 200, 1893 en 1952;

Registers houdende aantekening van de verstrekkingen aan bedeelde moeders, 1861-1961.