Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Amicitia"

Naam Vereeniging "Amicitia"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 januari 1893 (oprichting)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'behoeftige kinderen van alle gezindten te kleeden en tevens voedsel te verschaffen'

Activiteit

het kleden en voeden van behoeftige kinderen

Koninklijk Besluit 27 augustus 1895
Verantwoording gegevens

ad oprichtingdatum en doelstelling:

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland  Deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 319. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek verzorgd door Ph.F.)

ad activiteit:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jrg. (1900) 52.

ad Koninklijk besluit:

Register van de Staatscourant 1895

ad laatste vermelding:

Deze is ontleend aan de archiefgegevens van de vereniging Amicitia, vermeld in Hilary Akers, 'Overzicht van verenigingen in Amsterdam in de jaren 1870-1920.' - Onderdeel van het stageonderzoek van H.A. voor Boudien de Vries. (UvA 2004)

Opmerkingen

ad activiteit:

Het Tijdschrift voor Armenzorg vermeldt uit het jaarverslag van de vereniging, dat afgelopen jaar 6400 portiën erwtensoep en 18000 boterhammen zijn verstrekt, 'dat aan 145 kinderen kleederen werden verschaft, voor de jongens schoenen, petten, kousen, jassen, pakjes en ondergoed en voor de meisjes schoenen, kappen, hoedjes, kousen, manteltjes, jurkjes en ondergoed. (...) Het ledental verminderde van 250 tot 233.'

inkomsten:

Falkenburg: 'De contributie bedraagt 10 cents per week'

Archief

In het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers van Amsterdam, dat onder toegangsnummer 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, bevinden zich de 'Ingekomen tabellen van de Instellingen van Weldadigheid en van de geannexeerde gemeenten. 58 omslagen'. Hierin ook: 'Amicitia, Vereniging ter verstrekking van kleding en voeding aan kinderen van alle gezindten, 1912 – 1923'.

In ditzelfde archief zouden meer archiefstukken m.b.t. deze vereniging worden bewaard en wel 'stukken uit 1899-1929' aldus H. Akers in haar Overzicht. Op de website is dit niet na te gaan.