Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den -
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 19 mei 1889 (oprichting)
Einddatum 1985 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

Afdeling van

de landelijke "Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 24 oktober 1900 nr. 29
Verantwoording gegevens

M.C. Nijland, 'De afdeeling Rotterdam van den Volksbond tegen drankmisbruik: 1889 - 19 mei - 1929' in: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 mei 1929.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1900.

Gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging (o.a. aan de inventaris van het archief daarvan).

 

Opmerkingen

ad einddatum:

'De afdeling Rotterdam werd eind 1985 omgevormd tot de Stichting Volksbond Rotterdam die haar activiteiten verder zelfstandig ontplooide, zonder tussenkomst van het Centraal Bureau en met subsidie van de overheid.' (uit de inleiding van de inventaris van het 'Archief Volksbond tegen Drankmisbruik 1875-1983, 1986-1987' in het Instituut voor Sociale Geschiedenis)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief