Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcas

Naam Dorcas
Opmerkingen over naam Blankenberg voegt aan de naam toe: 'zonder onderscheid van godsdienst'
Plaats Brouwershaven
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'kleeding, soms ligging en dekking' te verstekken

Activiteit

'Er worden enkel kleeren verstrekt aan de meest behoeftigen, telken jare in December; soms wordt ook wel in ligging en dekking voorzien. Bij de bedeeling moeten de goederen van het vorige jaar vertoond worden. Men moet zich aanmelden bij het bestuur; in spoedeischende gevallen bij den Burgemeester. Een onderzoek wordt ingesteld vóór tot onderstand wordt besloten. Geregeld huisbezoek heeft niet plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 452.