Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders

Naam Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Mannen (algemeen), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

mannelijke zieken of behoeftigen te verplegen

Activiteit

het mogelijk maken dat 'Aan mannelijke zieken of behoeftigen (worden) Protestantsche broeders ter verpleging [worden] gezonden'

Eigen gebouw (adres)

Het Comité is gevestigd aan de Lauriergracht nr. 132 te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 752.

Opmerkingen

algemeen:

'De verpleging is kosteloos doch men verwacht een geldelijke bijdrage voor de kosten der inrichting. De broeders vertrekken meest na het verleenen der verlangde hulp, doch kunnen in sommige gevallen in doorloopende verpleging worden afgestaan.' (Blankenberg)