Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht

Naam Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1895 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

Door het verstrekken van kunstledematen, - oogen of andere toestellen - aan behoeftige verminkten, dezen het voorzien in eigen levensonderhoud mogelijk of gemakkelijker te maken.

Activiteit

De afdeling Utrecht bekostigde de instrumentmaker te Utrecht die kunstledematen vervaardigden voor behoeftige verminkten in de Utrechtse regio.

Afdeling van

de Vereeniging "de Stuers" opgericht op 31 oktober 1892 en gevestigd te Den Haag.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 378-380. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

ad laatste vermelding:

ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 714.