Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden"

Naam Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 11 december 1879 (oprichting)
Einddatum 1 juni 1976 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan minvermogenden gedurende het winterseizoen in hoofdzaak kleeding en beddegoed te verstrekken (Goossens)

Activiteit

'De Commissie verstrekte kleren en dekens aan niet-bedeelden en weduwen gedurende de wintertijd. Personen die een slechte reputatie genoten en/of jonger waren dan vijfentwintig jaar, waren van deze vorm van bedeling uitgesloten. (....) Alle leden van de Commissie hadden een taak; òf men zat in het bestuur òf men zat in de commissie van beheer over de opslagruimte òf men was wijkcommissaris. De wijkcommissarissen - de gemeente Utrecht was voor dit doel in 24 wijken verdeeld - gingen op huisbezoek bij de bedeelden en maakten uit wat hun gegeven zou worden.' (inleiding archiefinventaris)

'Voor onderstand is vereischt een aanbeveling, door een aan de Commissie bekend persoon, welke aanbeveling bezorgd wordt aan het gebouw der Commissie. De aanvraag wordt dan door 2 Commissarissen onderzocht. Aan 1 gezin wordt meestal niet meer verstrekt dan voor f 4,- inkoopswaarde.' (Blankenberg)

Oprichters

Inspirator van de 20 heren-oprichters was ds. J.C. Verhoeff.

Eigen gebouw (adres)

In de begintijd kwamen veel gebruikte goederen binnen. Zoveel, dat er gezocht moest worden naar een behuizing. In 1880 werd het pand Loeff Berchmakerstraat 40-40bis, bestaande uit een stal en een koetshuis, tijdens een openbare veiling voor f. 3400,- gekocht. Dit adres diende tot 1976 als opslagruimte en vergaderruimte.

Koninklijk Besluit 19 februari 1880 nr. 19
Staatscourant

07-03-1880

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2990
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 455.

Opmerkingen

ad richtgroep:

'De te ondersteunen personen moeten hoofdzakelijk zijn: niet-bedeelden, weduwen of leden van gezinnen uit den werkenden stand, die ten minste 1 jaar in de gemeente wonen. Uitgesloten zijn zij, die in het openbaar als onzedelijk bekend staan, die geen gunstige informatie kunnen aanwijzen of nog niet 30 jaar oud zijn (tenzij weduwen). Naar godsdienst wordt niet gevraagd. (Blankenberg)

ad publicatie van de vereniging:

te raadplegen in bibliotheek van het Utrechts Archief, bibl.sign: 4670 (B).

Archief

Het archief van de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van kleeding en dekking aan minvermogenden gedurende het winterseizoen 1879-1976 wordt onder toegangsnummer 727 bewaard in het Utrechts Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Archief van de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van kleeding en dekking aan minvermogenden gedurende het winterseizoen 1879-1976
Beheersnummer 727
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Notulen ja

Notulen van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen, 1879-1886.

Audio-visuele elementen ja

Foto's van het bestuur en de commissarissen, [1880].

Financiƫle stukken ja

Stukken betreffende de aflossing van de hypotheek op de panden Loeff Berchmakerstraat 40 en 40bis, 1880-1964.

Overige stukken ja

Brief van de leden aan Ds. J. C. Verhoeff ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als predikant, afschrift, 1895;

Ingevulde tabellen voor de afdeling Armwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afschriften, 1879-1910;

Akte van verkoop door de kinderen van Cornelis Steenbeek en Gijsberta Galijn aan de Commissie van een stal en koetshuis, Loeff Berchmakerstraat 40 en 40bis, met bijlage, 1880;

Registers van door de Commissie verstrekte goederen, 1883-1886;

Programma van een muziekuitvoering onder leiding van mej. M.L. de Heus ten bate van de Commissie, 1896. Met tekst van toespraak om mej. De Heus te bedanken, [1896].Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Na twaalf jaren; verslag van de Commissie tot verstrekking, hoofdzakelijk van kleeding en dekking aan minvermogenden gedurende het winterseizoen (Utrecht 1892).