Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere instelling van liefdadigheid

Naam Bijzondere instelling van liefdadigheid
Plaats Ellecom
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het ondersteunen van armen

 

Activiteit

'geen bedeeling in levensmiddelen. De hulp strekt soms tot opleiding voor een of ander beroep. Meest wordt verblijf in de gemeente vereischt; over weigering bij wangedrag beslist het bestuur. (...). Het bestuur (of een zijner leden) onderzoekt de behoefte. Het bestuur beslist. Er is geen huisbezoek.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 370.

Opmerkingen

ad werkingsgebied:

'Het gebied dezer vereniging omvat de vroegere heerlijkheid Ellecom.'