Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kwart-gulden Vereeniging

Naam Kwart-gulden Vereeniging
Alternatieve namen
  • 'Kwartjesvereeniging' ((Gedenkboek))
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 7 september 1894 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Dak- en thuislozen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

een dam op te werpen tegen het opkomend socialisme door maatschappelijk wanorde te bestrijden

Activiteit

het financieel steunen van de ontginnings- en woningbouwprojecten van de Oranje-Bond van Orde en van het werk van de stichting "Het Hoogeland", van de Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers

Werkt samen met

de Oranje-Bond van Orde en de Vereeniging "Het Hoogeland" of Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers, waarvoor het fondsen wierf, contributie ophaalde enz.

Heeft als afdeling(en)

Kring-comités in het hele land. o.a. te Den Haag, Dordrecht en Haarlem; voorts correspondentschappen her en der.

Oprichters

Het initiatief kwam van Mej. B.L.W. van der Hucht; mevrouw C.J. gravin van Limburg Stirum werd op oprichtster.

Beschermheren -of vrouwen

in 1900: H.M. de Koningin Moeder (Tijdschrift voor armenzorg)

Bestuursleden

Presidente-penningmeesteresse werd Mej. B.C.W. van der Hucht te 's-Gravenhage

Staatscourant


Verantwoording gegevens

Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum der Vereeniging "Het Hoogeland" Christelijke Vereeniging tot stiching en instandhouding van Arbeidskolonien (Uitgave van de vereeniging 1932).

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng. (1900) 191.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 867.

wikipedia.org/wiki/Kwartguldenvereniging, geraadpleegd op 25 november 2009

ad begindatum:

Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht. Geschiedenis van zijn eerste decennium 25 Februari 1893-1903 (Utrecht 1903) 44.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Oranjebond van Orde dat onder nummer 943 wordt bewaard in het Gelders Archief.

Opmerkingen

ad richtgroep:

ook: bedelaars en landlopers;

ad bestuursleden:

'Door het flinke optreden van de Kwartguldenvereniging o.l.v. Mej. B.C.W. van der Hucht te 's-Gravenhage (....)'. (Kroniek)

leden:

In bovengenoemd Tijdschrift wordt vermeld dat er in 1899 7455  en in 1900 8088 leden waren.

leden en relaties:

'(....) Vele dames traden tot de vereniging toe, plaatselijk ontstonden 'kring-comité's of correspondentschappen. In de periode 1897-1920 bracht de vereniging jaarlijks f. 4000 tot f. 6000 bijeen, terwijl de opbrengst der Bondscontributies ca. f. 2000 per jaar bedroeg.' (inleiding inventaris van het archief van de Oranjebond van Orde)

ad relaties:

Het Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 geeft de volgende cijfers: De Kwartguldensvereeniging 'telt 34 Kring-Comité's en 51 correspondentschappen met 9365 leden en heeft te Haarlem 175 leden, die naar welgevallen, maar ten minste 25 cents 's jaars bijdragen.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag / Kwartgulden-vereeniging voor Heide-ontginning (Utrecht 1894 -).
  • De kwartgulden-vereeniging voor heide-ontginning (Utrecht circa 1913).