Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Koog aan de Zaan

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Koog aan de Zaan
Plaats Koog aan de Zaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1810 (eerste vermelding)
Einddatum 1810 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...). (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven);

bemiddelen bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

ofwel 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

Directeuren van het departement in 1810: Walig Meyn en Jan Visse.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad relatie, (bestuurs-)leden en eerste vermelding:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen

Opmerkingen

aantal leden in 1810: 23.