Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Begrafenisvereeniging Gevra Gemilath Chasadim

Naam Begrafenisvereeniging Gevra Gemilath Chasadim
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; deze naam 'evolueerde' tot 'Gemiloes Gassodiem' in 1927
Plaats Steenwijk
Provincie Overijssel
Begindatum 1821 (oprichting)
Einddatum 1947 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

zieken te begeleiden en begrafenissen te regelen

Activiteit

het begeleiden van zieken en het begraven van geloofsgenoten volgens de joodse riten

Werkt samen met

de vrouwelijke tegenhanger van deze begrafenisvereniging, de vrouwenvereniging Ahawas Nosjim, opgericht in 1842

Verantwoording gegevens

de gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Steenwijk

Opmerkingen

ad einddatum:

de Joodse gemeente te Steenwijk hield alszodanig op te bestaan in 1947, maar bleef formeel bestaan tot 1964.

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden

Archief

Het nagelaten archief van deze vereniging maakt deel uit van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Steenwijk, dat onder toegangsnummer 528 wordt bewaard in het Historisch Centrum Overrijssel. Het bevat:

Stukken betreffende het reglement van de mannenvereniging, 1846, 1848;

Verslag van de verkiezing van bestuursleden van de mannenvereniging, 1846;

Presentielijst van de mannenafdeling van deze vereniging, 1881.