Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha

Naam Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 5 augustus 1882 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging heeft ten doel kleedingstukken te vervaardigen, ter uitreiking op het Kerstfeest aan de kinderen op de Zondagscholen van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging.' (Blankenberg)

Activiteit

het vervaardigen van kleding 'ter uitreiking op het Kerstfeest aan de kinderen op de Zondagscholen van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging' (Blankenberg)

Vergaderplaats

het lokaal van de bewaarschool van de Nederlands-hervormde gemeente in de Lange Lakenstraat (Blankenberg)

Het Jaarboekje vermeldt in 1904 dat de leden van Tabitha bijeenkomen 'in het lokaal der Haarl. Jong. Vereeniging in de Lange Annastraat.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 449.

Jaarboekje voor de Stad Haarlem (Haarlem 1904)

Opmerkingen

'Zij [Tabitha] telt 27 leden, die eene wekelijksche contributie van 5 cent betalen (...)'.