Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Comité voor vacantie kolonie te Groningen

Naam Comité voor vacantie kolonie te Groningen
Alternatieve namen
  • sinds 1890: Groningsche Vereeniging voor Gezondheidsvacantiekoloniën (Goossens)
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 2 november 1886 (oprichting)
Einddatum 1981 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

door een verblijf van eenige weken in gezonde buitenlucht, het lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen van schoolgaande kinderen (Goossens)

Activiteit

mogelijk maken dat elk jaar kolonies kinderen naar Schiermonnikoog werden gestuurd voor een verblijf van drie weken en wel 'en pension in een particulier huis'

Aangesloten bij

het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht in 1900 en gevestigd te Amsterdam.

Eigen gebouw (adres)

Eind 19e eeuw werd een eigen koloniehuis aangekocht op Schiermonnikoog.

Koninklijk Besluit 28 januari 1890 nr. 19
Verantwoording gegevens

A.C. Bos, Gezondheids-Kolonies. Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899) 55.

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 144-145 (bewerkt door J.H. van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek).

Gegevens, inclusief de naam en de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

De vereniging bestaat uit gewone leden, begunstigers en contribuanten; 'de eersten betalen f. 2,50, de tweeden minstens f. 10, de laatsten naar eigen goedvinden minder dan f. 2,50 per jaar. De begunstigers hebben recht tegen betaling van den kostenden prijs' een kind tot deelneming aan te wijzen. 

Verdere inkomsten: vrijwillige bijdragen; inkomsten van liefdadigheidsvoorstellingen.

Uitgaven:

Uitzending van een kolonie (= 20 kinderen) kost f. 500. Na aankoop van een eigen huis aldaar uit de opbrengst van een Fancy fair in 1889, verminderde de kosten daarvoor tot f. 400. In de jaren van Van Zanten bedragen de contributies nog maar f. 400, zodat per jaar nog slechts één kolonie kan worden uitgezonden. Daarnaast werden daarom in die tijd ook kinderen tegen de heel kleine vergoeding (f. 15 voor drie weken) gezonden, maar dat is volgens Van Zanten dan toch geen zuivere armenzorg meer.

Archief

Het archief van de Groningse Vereniging voor Gezondheids-vacantiekoloniën, 1886-1981 wordt onder toegangsnummer 444 bewaard in de Groninger Archieven.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger Archieven
Naam collectie Archief van de Groningse Vereniging voor Gezondheids-vacantiekoloniën, 1886-1981
Beheersnummer 444
Notulen ja

Notulen van het Comité voor vacantie kolonie te Groningen, in 1890 voortgezet als Groningsche Vereeniging voor gezondheids-vacantie koloniën, 22 november 1886-16 januari 1918.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1892, 1901-1920, etc.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring van de vereniging, 1890, 1919, etc.;

Documentatie: Gezondheids- en vacantiekoloniën in Nederland, bewerkt door Henriette van der Mey, Centraal Bureau voor Sociale Adviezen VIII (Zwolle 1908).Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Fuchs, J.M. en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).