Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Martha-Stichting" voor onverzorgde kinderen

Naam Vereeniging "Martha-Stichting" voor onverzorgde kinderen
Plaats Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 31 januari 1883 (oprichting)
Einddatum 1990 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

zich het lot van onverzorgde kinderen aan te trekken (Goossens)

arme en verwaarloosde kinderen 'zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, onder den leeftijd van 15 jaar' te verzorgen en op te voeden (Blankenberg)

Activiteit

De verpleging van 'onverzorgde' kinderen in het opvanghuis, aanvankelijk te Nieuwveen, later te Alphen aan de Rijn mogelijk maken. 'Onverzorgde' betekende hier: 'kinderen, die hun moeders hadden verloren, kinderen van ongehuwde moeders, verwaarloosde en mishandelde kinderen'. (Leeflang)

Aangesloten bij

de in 1901 opgerichte, te Amsterdam gevestigde Centraal-Bond van Christelijk-philantropische Inrichtingen in Nederland.

Oprichters

De evangelisten Johannes H. Smit en Cornelis Geel en de 'notabelen' , onder wie de J. Sasse sr., arts te Nieuwveen, en mr. J.C. Sasse jr. te Den Haag, G.A. Hoogeveen, fabrikant/olieslager en C.L. Mense, steenfabrikant.

Bestuursleden

Het eerste verenigingsbestuur: Cornelis Geel, president vanaf 1883, in 1893 opgevolgd door zijn vice-president tot die tijd, ds. J.G. Smit. Smit bleef president tot zijn dood in 1908. J. Sasse, was secretaris tot november 1883, werd toen tijd. waargenomen door J.C. Mense, tot in 1884 N.D. Kemink te Alhen de functie van secretaris op zich nam.

G.A. Hoogeboom, adviserend bestuurslid vanaf 1884;

Eigen gebouw (adres)

De Martha-stichting begon in 1883 in een leegstaande woning van de familie J. Sasse in Nieuwveen, dat in 1884 verlaten werd (en in 1886 betrokken door de Johannes Stichting) voor een nieuw onderkomen te Alphen aan de Rijn, namelijk het latere Jongenshuis aan de Hoge Zijde (nu de Julianastraat 86-88), waar toen nog de jongens én de meisjes gehuisvest werden en waar schoolgegaan, gewerkt en vergaderd werd. In 1897 werd een apart Meisjeshuis in gebruik genomen. Later volgen aparte gebouwen als Centraal Bureau, school, ziekenhuis en directeurswoning.

'In park Rijnstroom aan de Raadhuisstraat van Alphen aan den Rijn, was van 1895 tot de zeventiger jaren van de 20e eeuw de Martha-Stichting gevestigd' (website Groene Hart-archieven).

Koninklijk Besluit 10 april 1883 nr. 70; 6 juni 1884; 26 juli 1889; 12 juli 1895
Staatscourant

08-05-1883, 11-09-1884 en 26-11-1889.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
68
Verantwoording gegevens

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912) 34-35.

Een beschrijving van hoofdredacteur L. Heldring van de Martha-Stichting in de rubriek 'Binnenland' van Bouwsteenen. Tijdschrift voor inwendige zending 4e jng. (1885) 69-72.

P. Leeflang e.a. (reds.), 'De geschiedenis van de Martha-Stichting te Alphen aan den Rijn', in: De Viersprong nr. 64 (aug. 2000)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 693.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de publicatie van

A.A. Hakker, Vereniging Johannes Stichting 1887-1990. Meer dan een eeuw christelijke zorgverlening (Utrecht 1997) 22-24, 27.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

Nederlands-hervormd

In principe moest voor de kinderen door de verzorgers (ouders, diakonie of armbestuur) betaald worden (van f. 130 in het begin tot f. 200 per jaar later). In de praktijk bleven m.n. ouders veelal in gebreke, zodat de kosten vaak voor hooguit eenderde gedekt werden door het verpleeggeld; 'giften van derden moesten dan uitkomst bieden'.

In bovengenoemd (thema)nummer 64 van De viersprong vindt men cijfers over de kosten en de dekking daarvan op diverse tijdstippen in het bestaan van de vereniging.

 

Archief

Het archief van de Martha-Stichting wordt onder toegangsnummer: 112.2.03 bewaard in het Streekarchief Rijnland Midden (SARM), dat samen met het het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) te raadplegen is op de website Groene Hart Archieven.

Archieftitel: Hervormde gestichtsgemeente "Martha Stichting", later "Rijnstroom" te Alphen aan den Rijn, 1910-1976; inventaris (nog) niet op de website te raadplegen)Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Geel, C., De Martha-Stichting te Alfen a/d Rijn, haar oorsprong en 12 jarig bestaan herdacht (Amsterdam 1894).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Schram, P.L., Uit de eerste kwarteeuw van de Martha-Stichting te Alphen aan den Rijn; haar ontstaan en twaalfjarig bestaan (Amsterdam 1894).
  • 75 jaar Kinderbescherming in de Martha Stichting (Alphen aan de Rijn 1957).
  • Dinkelaar, H. en A. de Kok, 'Het park Rijnstroom en de Marthastichting' in: H. Dinkelaar, H. Krol en J. van Vliet (reds.), Op pad in Rijnstroom en Beerendrecht (Alphen aan den Rijn 1992) 76-86.
  • Leeflang, P. e.a. (reds.), 'De geschiedenis van de Martha-Stichting te Alphen aan den Rijn', in: De Viersprong nr. 64 (2000).
  • Onze kinderen (Alphen aan de Rijn 1887 -).