Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Elisabeth

Naam Vereeniging van de H. Elisabeth
Plaats Vlagtwedde
Provincie Groningen
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige zieken en kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Door de damesleden der Vereeniging worden R.K. behoeftige gezinnen bezocht en bij voorkomende ziekte versterkende middelen verschaft. Ook arme kraamvrouwen worden gesteund.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 780.