Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: "Liefdedragers"

Naam Vereeniging: "Liefdedragers"
Plaats Woerden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'om onvermogenden grafwaarts te brengen'

Activiteit

het ten grave dragen van armen katholieken

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 685.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren  1899-1900 (Alkmaar 1899) 517.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 918.