Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcas

Naam Dorcas
Plaats Bussum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand in ondergoed, lakens en sloopen aan behoeftige protestantsche ingezetenen, in de week voor Kerstmis.' (Blankenberg)

Activiteit

'Onderstand in ondergoed, lakens en sloopen aan behoeftige protestantsche ingezetenen, in de week voor Kerstmis'.

'Een onderzoek wordt ingesteld door de leden. Men moet zich aanmelden bij de diakonie der Hervormde Kerk; in spoedeischende gevallen bij het hoofd van de Dorcas.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.