Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Egmond aan Zee en Egmond-Binnen
Provincie Noord-Holland
Begindatum 24 januari 1900 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het 'vervaardigen van kleederen voor de armen'

Activiteit

het vervaardigen van kleding voor armen

Bestuursleden

In 1903: mej. S. Valkering, presidente, Cath. Brouwers, penningmeesteresse, en J.J.M. Bisschop, secretaresse.

Verantwoording gegevens

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 604.