Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bereiding en uitreiking van economische soep genaamd Vriendschap en Weldadigheid

Naam Vereeniging tot bereiding en uitreiking van economische soep genaamd Vriendschap en Weldadigheid
Opmerkingen over naam beter bekend als 'de Oeconomische Soep'
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 9 december 1803 (oprichting)
Einddatum 1942 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'uytdeeling der Oeconomische soupe' aan behoeftigen.

Activiteit

financieren en organiseren van de uitdeling van verantwoord bereide soep aan de armen

Werkt samen met

en is een 'dochterganisatie van' Departement Gouda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Oprichters

Departement Gouda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de plaatsingslijst van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de  Vereeniging tot bereiding en uitreiking van economische soep genaamd "Vriendschap en Weldadigheid" 1804 - 1952 wordt onder toegangsnummer 230 bewaard in het Streekarchief Midden-Holland te Gouda (plaatsingslijst:0,5 m.; openbaar).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Streekarchief Midden-Holland
Naam collectie Archief van de vereniging "Vriendschap en weldadigheid" te Gouda, 1804 - 1942 (1952).
Beheersnummer 230
Toegang plaatsingslijst
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,50 m.
Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van de commissie, 1815 - 1952.

Financiƫle stukken ja

Stukken betreffende de aankoop van grond- en brandstoffen, 1804 - 1940 en z.d.;

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de dienstjaren 1804/1805 - 1906/1907;

Kasboeken, 1887 – 1928;

Stukken betreffende subsidies, 1811 - 1941.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de statistiek, 1822 - 1909,  1 omslag;

Stukken betreffende de samenstelling en inrichting van de commissie, 1804, 1853 - 1941 (hiaten) en z.d., 1 omslag;

Stukken betreffende jubilea van de commissie, commissieleden enz., 1829 - 1929, 1 pak;

Historische aantekeningen, z.d.;

Stukken betreffende het gebouw en de ketel, 1816 - 1941 (hiaten);

Stukken betreffende de uitdelingen, 1829 - 1941 en z.d., 1 pak.