Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dameskrans Arbeid en Liefde

Naam Dameskrans Arbeid en Liefde
Plaats Vianen
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

jaarlijks kleding aan oude vrouwen te verstrekken

Activiteit

'De Vereeniging verstrekt aan oude vrouwen boven- en onderkleederen bij een jaarlijksche uitdeeling, de ondersteuning wordt zonder verschil van godsdienstige gezindte verstrekt. Het onderzoek en de beslissing berust bij de Directrice (presidente), huisbezoek heeft nu en dan plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 444.