Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-vereeniging Dorcas

Naam Dames-vereeniging Dorcas
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen), Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Vereeniging Dorcas heeft ten doel des winters werk en kleedingstukken te verschaffen aan een bepaald aantal gehuwde vrouwen of weduwen van alle gezindten.' (Blankenberg)

Activiteit

het verschaffen van werk en kleding aan een aantal gehuwde vrouwen en weduwen van alle gezindten

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archievenlijst van Regionaal Archief Zutphen

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 436.

Archief

Het archief van de Dames-vereeniging Dorcas te Zutphen 1880 - circa 1940 is gedeponeerd bij het archief van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Zutphen dat onder toegangsnummer 64 wordt bewaard in het Regionaal Archief Zutphen. (inventaris nog niet op de website van het RAZ te raadplegen)