Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kraamvrouwenvereeniging

Naam Kraamvrouwenvereeniging
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van behoeftige protestantse en joodse kraamvrouwen.

Activiteit

'Steun wordt verleend aan behoeftige kraamvrouwen van den Protest. of Israel. Godsdienst en aan haar die tot geen kerkgenootschap behooren, bij de geboorte van het derde kind. De steun bestaat in ondergoed voor de kraamvrouw en een pak kleertjes voor het kind; ook brandstoffen en levensmiddelen worden verstrekt. Bij groote armoede worden wel melkbons voor eenige maanden verstrekt.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 800.