Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Heil der Armen

Naam Vereeniging tot Heil der Armen
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1837 (oprichting)
Einddatum 1861 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het aankweken van zedelijkheid en godsdienstigheid onder de armen in het Nederduits-Hervormde Kerkgenootschap te Leiden.

Activiteit

Het brengen van huisbezoeken aan (of het patronaat voeren over) armen van het Nederduits-Hervormde Kerkgenootschap;

het uitoefenen van controle op de buurtscholen en toezicht op de bewaarscholen;

het zorgen voor godsdienstige en zedekundige lectuur die zij voor zieken en verpleegden in een eigen bibliotheek verzameld had.

Ieder lid van de vereniging bezocht meer dan 20 gezinnen per jaar; in 1853 en 1855 werden zo 1900 gezinnen bezocht, in 1861 zelfs 2200.

Verantwoording gegevens

H. Meijer, Het vuil, de stad en de dokter (diss. Leiden 2005) 243-244.

Opmerkingen

De vereniging opereerde op de grens van liefdadigheidsbeoefening en beschavingsmissie

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Oordt J.Wzn, J.F. van, Redevoering bij het 10-jarig bestaan der vereeniging: Tot Heil der Armen te Leiden (Leiden 1850).