Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging onder de zinspreuk "Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan de Geloofsgenooten"

Naam Vereeniging onder de zinspreuk "Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan de Geloofsgenooten"
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 1863 (eerste vermelding)
Einddatum 1863 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering der belangen van de Protestantsche armen te Maastricht (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van de belangen van de armen, met name van arme protestanten

Koninklijk Besluit 9 mei 1863 nr. 99
Staatscourant

22-05-1863

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2170