Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gemilut Chasadim Kabranim (beoefening der weldadigheid)

Naam Gemilut Chasadim Kabranim (beoefening der weldadigheid)
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1778 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'Doel was het begraven van de doden, het ondersteunen van de armen en het bevorderen van de kennis van de 'heilige leer' onder de aangesloten leden.' (Schut)

Oprichters

Michiel Cohen

Bestuursleden

Michiel Cohen, Samuel Levie Leiderdorff en Simon Jonas Brillemans, penningmeester.

Vergaderplaats

Ten huize van van Samuel L. Leidersdorff werd vergaderd.

Verantwoording gegevens

E. Schut, De Joodse gemeenschap in de stad Groningen uitgegeven als nr. 12 van de Groninger Historische reeks (Assen 1995, diss. Rug) 115-117.

Opmerkingen

leden:

'bij de aanvang ongeveer twaaf leden', in 1786: 30

ad laatste vermelding:

Over de werkzaamheden van de broederschap in de achttiende eeuw en zelfs de eerste helft van de negentiende eeuw is zo goed als niets bekend. Schut gat er kennelijk van uit dat de broederschap in de eerste heeft van de negentiende eeuw bestond.

Archief

Door Schut is geen eigen archief van de vereniging gebruikt.