Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen
Plaats Krommenie
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1834 (eerste vermelding)
Einddatum 1934 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme kraamvrouwen te Krommenie te ondersteunen

 

Activiteit

'Deze hulp bestaat uit kinderkleeren; 's morgen en 's avonds broodjes, soms warm eten. Bij zwakte ontvangt de kraamvrouw op verzoek der vroedvrouw gedurende veertien dagen melk. Zij moeten gehuwd zijn en minstens twee jaren in de gemeente wonen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding,  ontleend aan de archiefinventaris.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 796.

Opmerkingen

ad naam:

Blankenberg noemt 'Hulp aan behoeftige kraamvrouwen' te Krommenie, waarmee waarschijnlijk dezelfde vereniging is bedoeld. (p. 796)

Archief

Het archief van de 'Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen' 1834–1934 wordt onder toegangsnummer PA-260 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,05 m.; plaatsingslijst, nog niet op het internet te raadplegen; openbaar).