Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van Israël, afdeling Meppel

Naam Maatschappij tot Nut van Israël, afdeling Meppel
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1858 (oprichting)
Einddatum 1858 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomstig den Israëlietischen godsdient; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.' (Calisch)

 

Verantwoording gegevens

Deze afdeling van de Maatschappij is alleen vermeld in:

S.C. Derksen, Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel (Meppel 1988) 151.

 

Opmerkingen

'Een geweldige handicap bij het schrijven was dat alle archiefgegevens van de joodse gemeente te Meppel, inclusief de notulen, in de oorlog of kort daarna verloren zijn gegaan.' (Derksen)