Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje"

Naam Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje"
Plaats Woubrugge
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding aan armen, m.n. arme weduwen, uit te delen

Activiteit

'De uitdeelingen bestaan in uitdeeling van kleederen aan behoeftigen (meest weduwen) in de wintermaanden. Om onderstand te erlangen moet men zich wenden tot de diakenen der Gereformeerde gemeente, terwijl de beslissing berust bij het bestuur der Vereeniging.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 444-5.