Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Den Haag

Naam Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Den Haag
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1851 (oprichting)
Einddatum 1864 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het duurzaam bestaan te verzekeren van het opvoedings-gesticht van den Heer Dirk van Frankenhuysen te Montfoort.

Activiteit

de instandhouding van het opvoedings-gesticht van den Heer Dirk van Frankenhuysen te Montfoort helpen financieren.

Afdeling van

vanaf 1851 van het door eigenaar en enig bestuurder Dirk van Frankenhuijsen in 1847 opgerichte Landbouwkundig Huis voor Verwaarloosde Kinderen; vanaf 1854 van het Protestantsch Genootschap ter verzorging en opvoeding van verlaten en verwaarloosde kinderen van beiderlei kunne; vanaf 1857 van de Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort later het Protestantsch Landbouwkundig gesticht te Montfoort.

Bestuursleden

Noordam vermeldt dat de Haagse afdeling in 1851 werd opgericht, en ook dat mr. baron R. van Breugel voorzitter was van de Haagse afdeling.

voorzitter: mr. R. Baron van Breugel in 1855, ds. P. Jas in 1864;

secretaris: D.P.J. van Waning in 1855, D.P.J. van Waning in 1864;

thesaurier: H.J.W. Visser in 1855, mr. B.L. Rasch in 1864.

overige bestuursleden:

in 1855: ds. P. Jas, S.A. van Hoogstraten, mr. J.A. Philipse (plaatsvervangend lid), jhr. mr. W.M. de Brauw (plaatsvervangend lid);

in 1864: S.A. van Hoogstraten, mr. C. Goekoop Dzn.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

C. Noordam, 'Een bloeijende akker van menschenliefde. Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort', in: Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht (Utrecht 1993) 123-124.

ad bestuursleden, eerste en laatste vermelding:

Stads- en residentiealmanak 's Gravenhage, 1855, 1864.

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

'De Haagse afdeling was - met die van Leiden en Schiedam - de meest actieve. Alle drie werden ze in 1851 opgericht en produceerden jaarverslagen.' (Noordam)

leden/donateurs en inkomsten:

'De afdeling Den Haag had in 1854 160 donateurs, waaronder de koning en prins Frederik. In totaal waren 57 van deze donateurs van adel. De Haagse afdeling inde in deze tijd meer dan f. 1500,- aan jaarlijkse bijdragen en giften. (...) Een aantal jaren lang leverde Den Haag bijna 10% van het aantal pupillen. Hoewel ze in formele zin geen zeggenschap hadden maakte dit de positie van afdelingen als Den Haag bijzonder sterk.' (Noordam)