Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden

Naam Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 15 februari 1871 (oprichting)
Einddatum 1882 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de gezondheidsbelangen van de inwoners van Leeuwarden te bevorderen

Activiteit

'Deze vereniging tracht zijn doelstellingen ter bereiken door

1. het doen houden van voordrachten en besprekingen over de gezondheidsleer;

2. het verspreiden van kleine geschriften over dat onderwerp;

3. het doen van huisbezoek;

4. het doen opleiden van ziekenverpleegsters;

5. het nemen van maatregelen tot verbetering van de bakerstand.'

Oprichters

Het initiatief ging uit van dr. S. Coronel, secretaris en plv. lid van de Geneeskundige Raad voor Friesland en Groningen.

Verantwoording gegevens

C. Vlas, Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980 (Franeker 2001) 29-33.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken: vooral preventief.

Bij de opheffing in 1882 werden de 'boeken, de verbandmiddelen en het spaarbankboekje met f. 1.142, - geschonken aan het Diaconesssenhuis te Leeuwarden'.