Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede te Monnickendam

Naam Vereniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede te Monnickendam
Alternatieve namen
  • Vereeniging Hulpbetoon (gangbare verkorte naam)
Plaats Monnickendam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1853 (eerste vermelding)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

eerlijke en 'vlijtige' armen hulp te bieden en werk te verschaffen

Activiteit

het bieden van hulp en verschaffen van werk aan fatsoenlijke armen in Monnickendam

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 402.

gegevens ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de Vereniging Hulpbetoon te Monnickendam 853-1940 wordt bewaard in het Waterlands Archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek, onder toegangsnummer 819. (0,55 m.)

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Waterlands Archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek
Naam collectie Vereniging Hulpbetoon te Monnickendam 853-1940
Beheersnummer 819
Omvang 0,55 m
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten nee
Notulen ja

Notulenboek, 1853-1940

Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

Losse stukken, w.o. correspondentie; overeenkomst etc. 1853-1965.

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1854-1940;

Grootboek, 1855-1909;

Jaarrekeningen, met balansen, Ca. 1869-1900, met hiaten, 1941-1944;

Bijlagen bij de rekening, 1909-1960;

In- en verkoopboek, 1855-1883.

Overige stukken nee