Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Pieus genootschap 'Achoezath Olam'

Naam Pieus genootschap 'Achoezath Olam'
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1826 (eerste vermelding)
Einddatum 1942 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om de vereiste 'begrafenisvereniging voor vrouwelijke leden van de gemeente' te vormen

Activiteit

het betonen van rouw en het bieden van hulp bij het overlijden van vrouwelijke geloofsgenoten

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden.

Archief

Het archief van Pieus genootschap 'Achoezath Olam', 1826-1843, 1932-1942 is gedeponeerd in het archief van 'De Hoofdsynagoge, uiterlijk, sinds 1870 De Joodse gemeente van Leeuwarden, 1815-1972' dat deel uitmaakt van het archief van de Joodse instellingen in Friesland dat onder toegangsnummer 250 wordt bewaard in Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum).

Het bevat uit de 19e eeuw:

'Voorschrift voor de volgorde waarop diverse onderdelen van het Kaddishgebed moeten worden uitgesproken, tweede helft 19de eeuw.

Kasboeken, 1826-1843.