Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden)

Naam Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Alternatieve namen
  • Het pieuse genootschap Troost der Treurenden (Chebra Kadiessa Menachem Abeliem Hachadassa) ((Reglement 1890))
  • Chebra Kadiessa Menahem Abeliem Hachadasja) ((Goossens))
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1802 (eerste vermelding)
Einddatum 7 juni 1891 (opheffing)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel van de vereniging was rouwbedrijvenden gedurende de treurweek financieel te ondersteunen, verder het plaatsen van een zerk op het graf van elk afgestorven lid, alsook het houden van godsdienstoefeningen bij rouwdragenden op de avonden van het Weken-feest en Hosanna Rabba (dit is de zevende avond van het Loofhutten-feest).' (inventaris)

 

godsdienstige bijeenkomsten, geldelijke uitkeeringen, houden van voordrachten tot bevordering van bijbelkennis en godsdienstzin (Goossens)

 

 

 

Activiteit

het houden van godsdienstige bijeenkomsten en van voordrachten tot bevordering van bijbelkennis en godsdienstzin;

m.b.t. de armenzorg: het doen van geldelijke uitkeringen

Koninklijk Besluit 6 december 1881 nr. 43
Staatscourant

1 maart 1882

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2623
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de eerste vermelding en de opheffingsdatum, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad richtgroep, ook:

stervenden, doden, nabestaanden

ad publicatie van de vereniging:

Deze maakt deel uit van het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam. (Br.Ros.Regl.K-16)

Archief

Het archief van de Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim is gedeponeerd bij het archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Rotterdam, dat onder toegangsnummer 29 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam. Het bevat:

'Reglement van de vereniging 'Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim' (Troost der Treurenden) in de Hebreeuwse en Jiddische taal, handschrift, ca. 1820, met latere aanvullingen' en het

'Kasboek van de vereniging 'Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim' in de Hebreeuwse en Jiddische taal, 1802'.

Voorts:'(....) In de Nederlandse taal de notulen van de opheffingsvergadering op 1891 juni 7.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement van de Vereeniging het pieuse genootschap Troost der Treurenden (Chebra Kadiessa Menachem Abeliem Hachadassa) te Rotterdam (Rotterdam circa 1890).