Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkende stand te Doetinchem

Naam Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkende stand te Doetinchem
Plaats Doetinchem
Provincie Gelderland
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieke werknemers te ondersteunen

Activiteit

het ondersteunen van zieke werknemers

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, afdeling Doetinchem.

Oprichters

de leden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, afdeling Doetinchem.

Verantwoording gegevens

inventaris van het archief van de afdeling Doetinchem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het jaar van het jongste archiefstuk dat in de inventaris vermeld wordt.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkende stand te Doetinchem maakt deel uit van het archief van de afdeling Doetinchem van de Mij. tot Nut van 't Algemeen dat onder nummer 329 wordt bewaard in het Streekarchivariaat Regio Achterhoek (SARA). Het bevat m.b.t. de 19de eeuw:
[concept]Reglement, 1870;

Rekening en verantwoording, soms met bijlagen, 1871-1933;

Register van leden, 1871, 1872.