Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Dordrecht

Naam Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1879 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

Instandhouding der school waarin aan doofstomme kinderen wordt onderwijs gegeven naar de Duitsche of Ammansche methode.

Activiteit

Het helpen financieren van de instandhouding van het doofstommeninstituut te Rotterdam, waarin 'in principe (...) alleen doof geboren of geworden en slechthorende kinderen [werden] opgenomen die niet of slecht konden spreken, ook wel z.g. hoorstommen.'

Afdeling van

de Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, opgericht in 1853.

Bestuursleden

In 1879:

Leden-correspondenten te Dordrecht D. Pijzel en A. de Vogel.

Verantwoording gegevens

Adresboek van Dordrecht 1879 (Dordrecht 1879).

Opmerkingen

'Aantal leden te Dordrecht 32.'

In de latere adresboeken zijn geen gegevens meer aangetroffen.