Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Provinciaal Comité van Uitvoering

Naam Provinciaal Comité van Uitvoering
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1897 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

opgericht 'met het doel om verbeteringen in de sociale toestanden aan te brengen'

(Methorst 189) 

Activiteit

het verschaffen van werk in de winter in samenwerking met anderen: het oprichten en instandhouden van een loods, waar timmerwerk verricht en linnenzakken vervaardigd werden. Deze werden bij de ingezetenen geplaatst om oud papier in te verzamelen. Dit werd vervolgens opgehaald, in de loods gesorteerd en geperst en tenslotte verkocht.

Ook werden in de loods producten voor de verkoop vervaardigd zoals: brandhoutjes, ratten- en muizenvallen en vuurmakers.

Voorts kon de burgerij via een abonnementssysteem diensten als sneeuwruimen, stoep schrobben, zand strooien etc. van de werklozen inhuren.

Aangesloten bij

het Centraal Bureau voor werkverschaffing en armenzorg opgericht te Groningen op 1 november 1894.

Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan:

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 267. (bewerkt door J.H.van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek)

Bronnen van Van Zanten: Jaarverslagen van de Bond van Orde door Hervorminig over 1893/94, 1894/95 en 1895/96; Jaarverslagen van het Centraal Bureau voor Werkverschaffing en armenzorg over 1894/95 en 1895/96.

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Diss. Utrecht 1895) 189-190.

Opmerkingen

Methorst bericht in 1895 tamenlijk enthousiast over de resultaten van de (samenwerkende) vereniging(en), terwijl van Zanten in 1897 moppert dat van de vereeniging niet veel meer wordt vernomen.