Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam

Naam Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Israelietische kinderen, die in geen Israelietisch Weeshuis kunnen opgenomen worden, in een daartoe te Leiden gevestigd Gesticht onder den naam van 'Centraal Israelitisch Kinder- en Doorgangshuis' te verzorgen en op te voeden (Goossens)

Activiteit

financieel mogelijk maken dat joodse kinderen, die niet in een joods weeshuis opgenomen kunnen worden in een daartoe te Leiden gevestigde instelling, het 'Centraal Israelitisch Kinder- en Doorgangshuis' verzorgd en opgevoed worden

Werkt samen met

de vereniging Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen'), opgericht in 1889

Koninklijk Besluit 9 februari 1890 nr. 29
Staatscourant

19-04-1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2687