Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn

Naam Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1864 (eerste vermelding)
Einddatum 1938 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan arbeiders en mingegoeden gezonde en goedkope huisvesting te bezorgen (Goossens)

Activiteit

het financieren van de verschaffing van gezonde en goedkope huisvesting aan arbeiders en mingegoeden.

Koninklijk Besluit 10 mei 1864 nr. 40; 7 mei 1894
Staatscourant

7 juni 1864

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1868
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Vermeld in J.M.M. Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw (diss. Amsterdam 1991) 112 (diens bron: Hoornsche Courant van 13 december 1864).

Archief

Het archief van de Vereeniging tot het stichten van woningen voor arbeiders en mingegoeden, Hoorn (1864-1903) wordt onder toegangsnummer: 524 bewaard in het Westfries Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries Archief
Naam collectie Het archief van de Vereniging tot het stichten van woningen voor arbeiders en mingegoeden, Hoorn (1864-1903)
Beheersnummer 524
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

Statuten en stukken betreffende de vaststelling daarvan, 1864 en 1894.

Notulen ja

Notulen, (1863) 1864-1871;

Notulen, 1894-1929 (aanv).

Jaarverslagen ja

Jaarverslag over 1864-1866.

Correspondentie ja

Staat der ingekomen en uitgaande brieven, 1864-1866;

Brievenboek, 1864-1866;

Ingekomen brieven, 1864-1865, 1872 en 1932.

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1864-1938;

Inschrijflijst voor aandelen, 1863 en lijst van aandeelhouders, 1865-1937;

Kadastrale uittreksels en stukken betreffende de grondbelasting, 1873-1905;

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1865/66, 1866/67 en 1867/68 (aanv.).

Overige stukken ja

Stukken betreffende de bouw van woningen aan het West, het Kleine Oost en de Baanstraat, 1864-1865;

Stukken betreffende de bouw van woningen aan de Noorderstraat, (1877) 1887-1888.