Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leiden

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leiden
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1786 (eerste vermelding)
Einddatum 1872 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk, het departement Leiden hield daarnaast vanaf 1847 een commissie voor winkelkaartjes in stand om zo levensmiddelen aan de armen beschikbaarstelling te kunnen stellen.

Activiteit

op het gebied van armenzorg:

oprichting in 1847 en instandhouding van een commissie voor winkelkaartjes voor de beschikbaarstelling van levensmiddelen aan de armen

 

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 65. Uitgave van het Nut.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers)

Archief

Het archief van het departement Leiden van de Mij. tot Nut van 't Algemeen wordt onder toegangsnummer 32 bewaard in het Regionaal Archief Leiden. Het bevat aan archiefstukken m.b.t. de Commissie voor winkelkaartjes:

Inventaris van de rapporten en bijlagen betreffende het Departement 1818-1872, de Winkelkaartjes 1844-1871.

Stukken betreffende de Commissie voor winkelkaartjes voor de beschikbaarstelling van levensmiddelen, 1847-1872 en z.j.