Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan personen uit den werkmansstand

Naam Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan personen uit den werkmansstand
Plaats Zierikzee
Provincie Zeeland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1873 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op verschillende punten der stad Zierikzee bouwen van arbeiderswoningen, die zooveel mogelijk voldoen aan de eischen der gezondheidsleer. (Goossens)

Activiteit

het financieren van de bouw van arbeiderswoningen, die zooveel mogelijk voldoen aan de eischen der gezondheidsleer, op verschillende punten in de stad Zierikzee.

Koninklijk Besluit 28 november 1871 nr. 17; 28 april 1873 nr. 26
Staatscourant

07-03-1872, 27-07-1873

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3433