Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Gezondheidskoloniƫn te Rotterdam

Naam Vereeniging voor Gezondheidskoloniƫn te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1883 (oprichting)
Einddatum 1972 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zwakke en ziekelijke kinderen te bevorderen

Activiteit

het financieel mogelijk maken zwakke en ziekelijke kinderen enkele weken in de natuur te laten aansterken

Aangesloten bij

het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht op 24 december 1901 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

een Damescomité, waarvan de leden de gezinnen van de uit te zenden kinderen, ter controle, vóór de uitzending bezochten.

Oprichters

G.L. Zwartendijk

Bestuursleden

G.L. Zwartendijk, secretaris-penningmeester in 1900.

Eigen gebouw (adres)

Koloniehuizen te Oostvoorne en te Ulvenhout (50 bedden)

Koninklijk Besluit 17 januari 1895
Verantwoording gegevens

J.M. Fuchs en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).

A.C. Bos, Gezondheids-Kolonies. Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899) 59-61.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 807.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 80-82, 119, 2e jrg. (1901) 124.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

Bos dateert de oprichting van deze Rotterdamse vereniging in 1885.

De staatscourant meldt de goedkeuring (niet wijziging) der statuten van de 'Vereeniging voor gezondheidskoloniën voor Rotterdamsche kinderen te Rotterdam' bij KB van 17 januari 1895.

In de beide jaargangen van het Tijdschrift voor armenzorg (bovengenoemd) worden gegevens verstrekt over de activiteiten van de vereniging en de resultaten ervan, geput uit de jaarverslagen over 1899 en 1900.

Archief

Een verenigingsarchief is in het Gemeentearchief Rotterdam niet gevonden; wel diverse dossiers over de vereniging in de archieven van gemeentelijke armenzorg en sociale instellingen, alle daterend uit de 20e eeuw (tot 1972).